TSIKOURIS BROS 
PSAKOUDIA CHALKIDIKIS
P.C. 63071 GREECE

+30 6946842571 / +30 6945640409 
info@thallon.gr