ΑΦΟΙ ΤΣΙΚΟΥΡΗ
ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Τ.Κ. 63071 ΕΛΛΑΔΑ

+30 6946842571 / +30 6945640409 
info@thallon.gr